Language ČeskyEnglish
 

Produkty pro ocelářství

Společnost KVS EKODIVIZE a.s. byla vytvořena se strategickým záměrem realizovat technologie k recyklaci průmyslových odpadů produkovaných výrobními podniky zejména v oboru metalurgie železa a barevné metalurgie. V rámci této strategie byla úspěšně vyvinuta technologie na recyklaci prachových frakcí hliníkových stěrů se zpracovací kapacitou 3500 tun těchto nebezpečných odpadů ročně. Výše uvedená technologie je bezodpadová.

alcaten recal

Polotovary z této hydrometalurgické technologie jsou inertizovaný technický oxid hlinitý, kovnaté frakce s proměnným obsahem kovového hliníku a směsná sůl na bázi NaCl a KCl. Všechny tyto polotovary jsou pak následně využívány spolu s širokým spektrem dalších nakupovaných surovin k produkci výrobků, které jsme vyvinuli ve spolupráci s našimi odběrateli.

Vyrábíme ředidla ocelářských strusek na bázi oxidu hlinitého a vápna v podobě pelet o velikosti od 5 do 30 mm pod obchodním názvem ALCATEN.
Druhým produktem jsou desaktivační a desoxidační metalurgické přísady na bázi kovového hliníku a oxidu hlinitého dodávané v podobě briket o velikosti do 80 mm pod obchodním názvem RECAL.

Podrobnější popis jednotlivých produktů je uveden na této stránce po rozkliknutí příslušného konkretního výrobku.

Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.