Language ČeskyEnglish
 
1. Obchodní název: ALCATEN 52
2. Výrobce: KVS EKODIVIZE a.s.
Leskovská 566, 793 12 Horní Benešov
Tel. 554 748 050, 554 748 051
Fax. 554 748 052
3. Podniková norma: RST - 02 - 06 / A
4. Klasifikace dle SKP: 27.42.12

alcaten

5. Možnosti použití:

Níže uváděné chemické složení umožňuje využití technického oxidu hlinitého mimo jiné pro úpravu ocelářských a rafinačních strusek.

Přítomnost Al2O3 způsobuje zvýšení tekutosti strusek, což se následně projevuje příznivě na jejich odsiřovacích schopnostech.

Toto souvisí s vytvořením optimálního složení ocelářských a rafinačních strusek, které se projevuje snížením teploty tavení těchto strusek – dosažením eutektika, a to v závislosti na složení zpracovávané taveniny.

Významnou předností ALCATENu je skutečnost, že po dosažení optimálního složení strusky zůstává struska tekutá, což se příznivě projevuje na pohlcování vměstků a následně na zvyšování čistoty vyráběné oceli.

Naopak při použití kazivce dochází po jeho rychlém roztavení k úniku plynných fluoridů, což se následně projeví ve zhoršení tekutosti strusky, případně až jejím zatvrdnutí.

Metalurgické vlastnosti ALCATENu jsou zcela srovnatelné s dosud používaným kazivcem (CaF2). Další důležitou předností ALCATENu je skutečnost, že při styku s tekutým kovem nebo tekutou struskou se neuvolňují sloučeniny, které by zhoršovaly pracovní a životní prostředí. Při používání kazivce se uvolňují ekologicky závadné fluoridy (např. karcinogenní SiF4).

Přítomnost kovového hliníku má pozitivní vliv na snížení oxidačního potenciálu rafinačních strusek, což umožňuje zvýšení stupně odsíření zpracovávané oceli. Alcaten má minimální obsahy lehce redukovatelných oxidů, zejména Fe2O3, MnO a FeO.

Obsah CaO, MgO, a Al2O3 tvoří cca 80 %, což má příznivý vliv na životnost vyzdívek bazicky vyzděných ocelářských pecí a odlévacích pánví, zejména však při mimopecním zpracování oceli na pánvové peci. Měrná spotřeba ALCATENu je srovnatelná s kazivcem a pohybuje se v závislosti na kvalitativních požadavcích na oceli v rozmezí 2 - 4 kg . t -1.

Uvedené fyzikálně-chemické parametry ALCATENu jej předurčují rovněž pro další uplatnění v černé metalurgii.

6. Chemické složení:

Složka
PN:RST-02-06/ABěžný obsah
Vlhkost <3% 1,5%
Al kov. <5% 0 - 3 %
Al2O3 > 52% 53 - 56 %
MgO 2 - 8% 4 - 6 %
CaO 10 - 20 % 10 - 15 %
Ztr. žíháním při850 °C 10 - 20 % 10 - 15 %
SiO2 <8% 2 - 5 %
Fe2O3 <3% <1%
Ostatní (Ti,Mn,Co,Zn,Cu) <5% <3%


Ztráta žíháním souvisí zejména s úbytkem CO2, který je vázán v důsledku použití CaO jako pojiva.

7. Fyzikální vlastnosti:

ALCATEN je vyráběn ve formě pelet kulovitého tvaru z důvodu minimalizace prašnosti při jeho použití a taktéž snadné manipulace při dávkování.

VeličinaPN: RST-02-06/ABěžná hodnotaPoznámka
Barva šedá šedá  
Měrná hmotnost 2200 Kg/m3 2100 - 2300 Kg/m3  
Sypná hmotnost 950 - 1200 Kg/m3 1000 - 1150 Kg/m3  
Granulometrie: pelety kulovitého tvaru, granule
0 - 3 mm < 5% 2 - 4%  
3 - 15 mm > 80% 75 - 85%  
15 - 35 mm < 20% 15 - 25%  
Pádová výška 2m 2m pád na ocelovou desku
Měrná tepelná kapacita 1,02 KJ/KgK 1,0 - 1,1 KJ/KgK  
Sypný úhel 15° 12 - 18° volně sypaný

 

8. Balení a doprava:

  1. kamiony ve vratných obalech typu BIG BAG po cca 1 tuna
  2. po železnici ve vratných obalech typu BIG BAG
  3. po železnici volně ložené ve vagonech typu SASZ, nebo Zaz
Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.