Language ČeskyEnglish
 

Představení společnosti

KVS EKODIVIZE a.s. byla založena v roce 1995, sídlo této výrobní firmy je v Horním Benešově.

Základním podnikatelským záměrem KVS EKODIVIZE a.s. je vývoj a realizace technologií na zpracování průmyslových odpadů produkovaných průmyslovými podniky zejména v České republice. Dimenze a zaměření technologií jsou proto orientovány právě tímto směrem a s ohledem na regionální potřeby.

KVS ekodivize KVS ekodivize

Po roce 2000 rozšířila firma svůj podnikatelský záměr do dalších výrobních a obchodních oblastí - mezinárodní kamionová přeprava, strojírenská výroba, obchod s hutními polotovary a železným šrotem.


Struktura předmětu podnikání je následující:

Hydrometalurgie, v jejímž rámci byla vyvinuta a realizována technologie na přepracování prachových frakcí hliníkových stěrů s cílem postupného růstu výrobní kapacity až na již dosažených 6000 tun těchto průmyslových odpadů z oboru barevné metalurgie ročně. Z této technologie produkujeme ročně 15.000 tun produktů pro obor ocelárenství.

KVS ekodivize KVS ekodivize


Slévárenství,
v rámci kterého byla realizována progresivní technologie odlévání přesných zinkových odlitků metodou odstředivého lití do gumových forem.

Povrchové úpravy jsou zastoupeny technologií na nanášení vypalovacích práškových plastů na kovové výrobky.

Strojírenství, záměrem strojírenské a zámečnické výroby je realizovat jednak vlastní technologická zařízení, zajišťovat jejich údržbu a provozuschopnost a postupně realizovat externí zakázky zejména v kusové výrobě malých svařenců, zámečnických prvků a jednoúčelových strojů. Převzetím závodu ve Dvorcích firma posílila strojírenskou výrobu o strojní obrábění velkosériových zakázek a produkci sporáků,kamen a kotlů na pevná paliva.

KVS ekodivize KVS ekodivize


Chemická výroba
je zastoupena produkcí širokého sortimentu výrobků ve formě tablet, granulátu a práškových směsí pro obory barevné metalurgie, zejména hutnictví hliníku. Tato výroba probíhá ve spolupráci s firmou PROMET s.r.o. Brno, která zajišťuje prodej všech těchto produktů.

Velkoobchodní činnost, v roce 2000 jsme zavedli nové podnikatelské aktivity - obchod s ocelovým a litinovým šrotem. Jsme přímí odběratelé a dodavatelé českým hutím.

Silniční nákladní doprava a spediční služby, naše firma disponuje vlastním kontejnerovým vozidlem typu Abroll, dvěma 8t valníky a jedním 4t valníkem a 2 soupravami LIAZ.  Již od roku 2002 provádíme spediční činnost výhradně prostřednictvím prověřených a vysoce kvalitních přepravců.

KVS ekodivize  KVS ekodivize  KVS ekodivize


Základní identifikační údaje podniku

Firma KVS EKODIVIZE a.s. byla založena 19. července 1995 jako čistě soukromá a česká firma. Výpis z obchodního rejstříku - Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1068.

Adresa sídla firmy:
KVS EKODIVIZE a.s.
Leskovská č. 566
793 12 Horní Benešov

IČO: 60793414
DIČ: CZ60793414

KVS ekodivize KVS ekodivize

Statutárním orgánem je představenstvo, za nějž jedná ve všech věcech a to samostatně a v plném rozsahu jeho předseda.

Složení představenstva:
předseda představenstva: Ing. Aleš Vojtek 
členové představenstva: Ing. Vladivoj Veselý, Tomáš Brada, Jan Janák, Ing. Tomáš Wontroba

 Složení dozorčí rady:

předseda dozorčí rady: Karel Pavlík
členové dozorčí rady: Alexandra Pavlíková, Leoš Skřehot

Firma má zřízeny další provozovny na adresách:
Celkový stav zaměstnanců firmy činí 205, z toho je 45 THP (16 řídících pracovníků).

Ing. Aleš Vojtek 
předseda představenstva

Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.