Language ČeskyEnglish
 

Povolení

Souhlas krajského úřadu Moravskoslezského kraje k provozování zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. pro níže uvedené druhy odpadů.

10 02 10 Okuje z válcování O
10 03 04 Strusky z prvního tavení N
10 03 05 Odpadní oxid hlinitý O
10 03 08 Solné strusky z druhého tavení N
10 03 09 Černé stěry z druhého tavení N
10 03 15 Stěry které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích N
10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15 O
10 03 29 Odpady z úprav solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky N
10 03 30 Odpady z úprav solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29 O
10 03 99 Odpady jinak blíže neurčené (odpady ze zpracování Al stěrů dodavatelem jinak nezařazené) O
16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadů uvedeného pod číslem 16 08 07) O
10 03 21 Jiný úlet a prach (včetně prach z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky N
10 03 22 Jiný úlet a prach (včetně prach z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem  10 03 21 O
10 03 23 Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky N
10 03 24 Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23 O

 Katalogem odpadů pod číslem 10 03 jsou odlišovány různé názvy pro jeden druh odpadu, který vzniká při hutním zpracování hliníku. Jednotlivé druhy odpadu se liší získáním odpadu z různých míst výrobního zařízení, granulometrií odpadu a poměrem obsažených sloučenin. Chemické vlastnosti jsou obdobné. Pro úpravu odpadu je možné využití všech uvedených druhů.

16 08 03   Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadů uvedeného pod číslem 16 08 07) O

Nosič katalyzátoru (alumina) po odloužení  kovnatých podílů obsahující neodloužené zbytky oxidů vanadu a molybdenu. Oxidy těchto kovů přecházejí do výrobku, a při jeho metalurgickém použití přecházejí redukované kovy do taveniny oceli, kde jsou velmi žádoucí.

Souhlas krajského úřadu Moravskoslezského kraje k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. pro níže uvedené druhy odpadů.

17 04 02 hliník O
12 01 01 piliny a třísky železných odpadů O
12 01 03 piliny a třísky neželezných kovů O
19 12 03 neželezné kovy O
19 10 02 neželezný odpad O
Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.