Language ČeskyEnglish
 
1. Obchodní název: RECAL
2. Výrobce: KVS EKODIVIZE a.s.
Leskovská 566, 793 12 Horní Benešov
Tel. 554 748 050, 554 748 051
Fax. 554 748 052
3. Podniková norma: RST - 02 - 10 / A
4. Klasifikace dle SKP: 27.42.12

 

hut_recal_siroky

 

5. Možnosti použití:

RECAL lze použít pro desaktivaci pecních, případně rafinačních strusek při výrobě oceli, respektive při jejím mimopecním zpracování.
Slouží pro snížení oxidačního potenciálu ocelářských strusek, nebo ocelové lázně.

Doporučené dávkování závisí na obsahu FeO ve strusce, případně na obsahu aktivního kyslíku v ocelích.
Využitelnost kovového hliníku v RECALu je plně srovnatelná s běžně používaným hliníkem pro desoxidaci.
Současně přítomný Al2O3 má příznivý vliv na úpravu a složení zejména vápenato-hlinitých rafinačních strusek.
U rafinačních strusek se tímto zlepší podmínky pro dosažení jejich dobré tekutosti i podmínky pro odsíření ocelí.

 

6. Chemické složení:

Složka PN:RST-02-10/ABěžný obsahForma
Vlhkost při 140 °C < 3% 2% H2O volná
Al kov. > 50% 63% částice 0,1 - 5 mm
Al2O3 > 15% >15% Al(OH)3, Al2O3 AlO(OH)
MgO < 3% 1 - 3% MgO, Mg(OH)2,
pojivo 10 - 15% 10 - 11%  
SiO2 < 8% 5 - 8% SiO2
Fe2O3 < 3% < 1% Fe2O3
Ostatní (Ti,Mn,Co,Zn,Cu) < 2% < 1%  

z toho
TiO2 < 0,2% < 0,1%  
N < 0,5% 0,1 - 0,3% AlN, Mg3N2
Cl < 0,5% 0,1 - 0,5% NaCl, KCl
F < 0,3% 0,1 - 0,2% Na3AlF6

Pozn.: Plynné prvky N, Cl, F jsou vázány do tepelně stabilních sloučenin.

 

7. Fyzikální vlastnosti:

RECAL je vyráběn ve formě briket a tablet válcového, či vejčitého tvaru z důvodu minimalizace prašnosti při jeho použití a taktéž snadné manipulace při dávkování.

VeličinaPN: RST-02-10/ABěžná hodnota
Poznámka
Barva šedá šedá  
Měrná hmotnost 1800 Kg/m3 1800 - 2100 Kg/m3  
Sypná hmotnost 900 - 1000 Kg/m3 900 - 1100 Kg/m3  
Granulometrie:     brikety, tablety
0 - 15 mm < 5% 1 - 3%  
15 - 40 mm > 95% 97 - 99%  
Pádová výška 2 m 2 m pád na ocelovou desku

 

8. Balení a doprava:

  1. kamiony ve vratných obalech typu BIG BAG po cca 1 tuna
  2. po železnici ve vratných obalech typu BIG BAG
  3. po železnici volně ložené ve vagonech typu SASZ, nebo Zaz
Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.