Language ČeskyEnglish
 
1. Obchodní název: ALCATEN
2. Výrobce: KVS EKODIVIZE a.s.
Leskovská 566, 793 12 Horní Benešov
Tel. 554 748 050, 554 748 051
Fax. 554 748 052
3. Podniková norma: RST - 02 - 06 / A
4. Klasifikace dle SKP: 27.42.12

alcaten

 

5. Možnosti použití:

Níže uváděné chemické složení umožňuje využití technického oxidu hlinitého mimo jiné pro úpravu ocelářských a rafinačních strusek.

Přítomnost Al2O3 způsobuje zvýšení tekutosti strusek, což se následně projevuje příznivě na jejich odsiřovacích schopnostech.

Metalurgické vlastnosti ALCATENu jsou zcela srovnatelné s dosud používaným kazivcem (CaF2). Důležitou předností ALCATENu je skutečnost, že při styku s tekutým kovem nebo tekutou struskou se neuvolňují sloučeniny, které by zhoršovaly pracovní a životní prostředí. Při používání kazivce se uvolňují ekologicky závadné fluoridy.

Přítomnost kovového hliníku má pozitivní vliv na snížení oxidačního potenciálu rafinačních strusek, což umožňuje zvýšení stupně odsíření zpracovávané oceli. Alcaten má minimální obsahy lehce redukovatelných oxidů, zejména Fe2O3, MnO a FeO.

Přítomnost CaO, MgO, a Al2O3 tvoří cca 75%, což má příznivý vliv na životnost vyzdívek bazicky vyzděných odlévacích pánví, zejména při zpracování oceli na pánvové peci. Měrná spotřeba ALCATENu je srovnatelná s kazivcem a pohybuje se v závislosti na kvalitativních požadavcích na oceli v rozmezí 2 - 4 kg.t-1.

Uvedené fyzikálně-chemické parametry ALCATENu jej předurčují rovněž pro další uplatnění v černé metalurgii.

 

6. Chemické složení:

Složka                           
PN:RST-02-06/ABěžný obsahForma                  
Vlhkost při 140 °C   
  2% H2O volná
Al kov. < 10% 1 - 5 %
Al2O3 > 60% 60 - 65 % Al(OH)3, Al2O3 AlO(OH)
MgO   3 - 4 % MgO, Mg(OH)2, MgCO3
CaO 10 - 20 % 10 - 15 % Ca(OH)2, CaCO3
Ztr. žíháním při850 °C 14 - 28 % 16 - 18 % H2O, CO2
SiO2   2 - 3 % SiO2
Fe2O3   < 1 % Fe2O3
Ostatní (Ti,Mn,Co,Zn,Cu) <2% < 1%  
 
z toho
TiO2 <0,2% < 0,1%  
N <0,5% 0,1 - 0,3 % AlN, Mg3N2
Cl <0,5% 0,1 - 0,5 % NaCl, KCl
F <0,3% 0,1 - 0,2 % Na3AlF6

Pozn.: Plynné prvky N, Cl, F jsou vázány do tepelně stabilních sloučenin (Hsluč. je v rozmezí od -320,1 do -570,3 kJ/mol).
 

7. Fyzikální vlastnosti:

ALCATEN je vyráběn ve formě pelet kulovitého tvaru z důvodu minimalizace prašnosti při jeho použití a taktéž snadné manipulace při dávkování.

VeličinaPN: RST-02-06/ABěžná hodnotaPoznámka
Barva šedá šedá  
Měrná hmotnost 2200 Kg/m3 2100 - 2300 Kg/m3  
Sypná hmotnost 950 - 1200 Kg/m3 1000 - 1150 Kg/m3  
Granulometrie: pelety kulovitého tvaru, granule
0 - 3 mm < 5% 2 - 4%  
3 - 15 mm > 80% 75 - 85%  
15 - 35 mm < 20% 15 - 25%  
Pádová výška
>90% 93% pád na ocelovou desku
Měrná tepelná kapacita 1,02 KJ/KgK 1,0 - 1,1 KJ/KgK  
Sypný úhel 23° 20 - 25° volně sypaný

 

8. Balení a doprava:

  1. kamiony ve vratných obalech typu BIG BAG po cca 1 tuna
  2. po železnici ve vratných obalech typu BIG BAG
  3. po železnici volně ložené ve vagonech typu SASZ, nebo Zaz
Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.