Language ČeskyEnglish
 
1. Obchodní název: ALCASIN
2. Výrobce: KVS EKODIVIZE a.s.
Leskovská 566
793 12 Horní Benešov
Tel. 554 748 050, 554 748 051
Fax: 554 748 052
3. Podniková norma: RST - 08 - 13 / A 

4. Možnosti použití:

Níže uváděné chemické složení umožňuje využití této sintrované syntetické strusky  pro tvorbu a úpravu  rafinačních strusek používaných při mimopecním zpracování oceli.

Přítomnost Al2O3, při vhodné koncentraci, přispívá ke zvýšení tekutosti strusek, což souvisí s nízkou teplotou tavení, se následně příznivě projevuje na rafinačních a odsiřovacích schopnostech rafinačních strusek.

Metalurgické vlastnosti ALCASINU jsou srovnatelné s přetavenými  syntetickými struskami typu LAFARGE. Důležitou předností ALCASINU je skutečnost, že při styku s tekutým kovem nebo tekutou struskou se neuvolňují plynné sloučeniny, které by zhoršovaly pracovní a životní prostředí, tzn. alkálie, fluoridy apod.

Další předností ALCASINU je to, že neobsahuje vázanou vodu, takže lze tuto syntetickou strusku s výhodou použít i při výrobě a mimopecním zpracování vysoce náročných ocelí, u nichž jsou přísnější požadavky na obsahy vodíku. Z toho plyne, že lze tuto hlinitanovou struskotvornou přísadu použít i v ocelárnách, které vyrábějí náročné značky oceli a přitom nemají vakuovací zařízení. V důsledku její dobré tekutosti chrání hladinu oceli v odlévací pánvi před sekundární oxidací, pohlcováním dusíku a vodíku.

ALCASIN má minimální obsahy lehce redukovatelných oxidů, zejména Fe2O3, MnO, P2O5, Cr2O3, K2O, Na2O, FeO  a  TiO2, což přispívá ke zlepšení termodynamických podmínek pro odsíření oceli.

Syntetická struska ALCASIN má nízkou teplotu tavení - do 1 400 oC,  což souvisí s tím, že v důsledku příznivého chemického složení, především vhodných poměrů CaO a Al2O3, je při výrobě tvořena zejména fáze 12 CaO . 7 Al2O3.

Sumární obsahy CaO, MgO a Al2O3 tvoří přes 90 hm. %, což má příznivý vliv na životnost vyzdívek bazicky vyzděných odlévacích pánví, zejména při zpracování oceli na pánvové peci. Měrná spotřeba ALCASINU  odvisí od požadavku na obsahy Al2O3 v rafinační strusce a pohybuje se v závislosti na kvalitativních požadavcích na oceli v rozmezí 2 - 4 kg.t-1oceli.

 

5. Chemické složení:

SložkaPN:RST-08-13/ABěžný obsah
Al2O3 40 až 52 % 43 - 48 %
MgO < 8 %   5 - 7 %
CaO 33 - 45 % 35 - 42 %
SiO2 < 6 %   3 - 5%
Ztr. žíháním při 850 °C <  0,3 % < 0,1 % 

6. Fyzikální vlastnosti:
ALCASIN je vyráběn ve formě pelet s minimálním podílem částic do 5 mm, čímž je zajištěna minimalizace prašnosti při jeho použití a během manipulace při dávkování.

VeličinaPN: RST-08-13/ABěžná hodnotaPoznámka
Barva  hnědá hnědá

 

Měrná hmotnost 2250 až  2350 kg/m3 2300 kg/m3

 

Sypná hmotnost 1100 - 1200 kg/m3 1100 - 1150 kg/m3

 

  Granulometrie:

 

0 - 3 mm < 5% 2 - 4%

 

3 - 35 mm > 90% 90 - 95% pelety
35 - 40 mm < 5% 2 - 4%

 

Sypný úhel 15° 12 - 18° volně sypaný

 

7. Balení a doprava:

a.   kamiony ve vratných obalech typu BIG BAG po cca 1 tuně

b.   kamiony volně loženo

Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.