Language ČeskyEnglish
 

PROMET - Výrobní program

Tavící preparáty, nátěry kokil a legovací prostředky pro neželeznou metalurgii hliníku a Al-slitin, mědi a Cu-slitin, bílých kovů jako Zn, Sn, Pb.

Skupina 1

ECOSAL - krycí, čistící a eliminační prostředky pro Al a Al slitiny - prášky
ECOSAL - krycí, čistící a eliminační prostředky pro Al a Al slitiny - granulát

Skupina 2

ECOSAL - tavicí preparáty pro speciální použití pro Al a slitiny Al - prášky

Skupina 3

ECOSAL - tavicí preparáty pro speciální použití pro Al a slitiny Al - tablety

Skupina 4

ECOSAL - krycí, čistící a eliminační prostředky pro Cu a Cu slitiny, také pro bílé kovy - prášky

Skupina 5

ECOSAL - tavicí preparáty pro speciální použití pro Cu a Cu slitiny - prášky, tablety

Skupina 6

ECOMET - legovací prostředky pro Al a Al slitiny - granulat, brikety, tablety

Skupina 7

ECOLIT - nátěry kokil pro Al slitiny a Cu slitiny

Skupina 8

Obchodní produkty

Skupina 9

Příslušenství pro ruční použití tavicích prostředků
Zařízení na zpracování taveniny


Skupina 1

Krycí, čistící a eliminační prostředky pro Al a Al slitiny
- prášky v BIG BAG, pytlích,nebo sáčcích.

ECOSAL-AL 100 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Standartní preparáty pro Al, Al slitiny, nízko exotermické, pro hutě a slévárny

ECOSAL-AL 101 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro Al a Al slitiny, nízko exotermické, pro hutě a slévárny se silnějším čistícím účinkem

ECOSAL-AL 103 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro Al a Al slitiny, pro slévárenské slitiny, středně exotermické, s lepším čistícím účinkem

ECOSAL-AL 105 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro Al a Al slitiny, neobsahuje Na, exotermické, se silným čistícím účinkem

ECOSAL-AL 120 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Standartní preparáty pro AlSi slitiny, nízko exotermické, pro všechny pece a pánve

ECOSAL-AL 121 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro AlSi slitiny, nízko exotermické, pro všechny pece a pánve, se silnějším čistícím účinkem

ECOSAL-AL 123 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro nadeutektické AlSi slitiny, nízko exotermické, pro všechny pece a pánve, neuvolňující Na

ECOSAL-AL 125 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro AlSi slitiny, nikoli exotermické, pro všechny pece a pánve.

ECOSAL-AL 127 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro trvale zušlechtěné AlSi slitiny neredukované Sr

ECOSAL-AL 140 Exotermické tavicí soli,
silně čistící pro Al, Al slitiny, AlSi slitiny

ECOSAL-AlMg 170 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro AlMg slitiny s obsahem Mg nad 2%, lehce exotermické

Krycí, čistící a eliminační prostředky pro Al a Al slitiny
- Granulát - v pytlích

ECOSAL-AL 111 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro Al a AlSi slitiny, lehce exotermické, pro hutě a slévárny, se silnějším čistícím účinkem, granulát

ECOSAL-AL 113 Krycí, čistící a eliminační prostředky
Pro AlSi slitiny, lehce exotermické, pro všechny pece a pánve, se silnějším čistícím účinkem, granulát

Varianty a produkty dle zvláštních požadavků dle osobní dohody.


Skupina 2

Tavicí preparáty pro speciální použití pro Al a slitiny Al
- Prášky - v BIG BAG, pytlích, sáčcích, nebo zvláštních baleních

ECOSAL-AL 200 čistící prostředky pro stěny tavicích a vyrovnávacích pecí
Pro Al a Al slitiny

ECOSAL-AL 240 preparáty pro Na - zušlechtění AlSi slitin
k nasazení do taveniny, se silnějším čistícím účinkem

ECOSAL-AL 26 Ca speciální preparát k redukci Ca v tavenině u Al a Al slitin

ECOSAL-AL 28 Mg speciální preparát k redukci Mg v tavenině u Al a Al slitin

ECOSAL-AL 290 exotermický, izolující krycí prostředek pro lití do písku Al slitin (lunkrový prášek)

Varianty a jiné preparáty pro zvláštní použití dle osobní dohody.


Skupina 3

Tavicí preparáty pro speciální použití pro Al a slitiny Al - tablety a zvláštní balení.

ECOSAL-AL 300
rafinační tablety pro odplynění a čištění taveniny Al a slitin Al, uvolňující chlor, základ - anorganické doppelchloridy

ECOSAL-AL 301
rafinační preparát pro odplynění a čištění taveniny Al a slitin Al, uvolňující chlor, základ - anorganické doppelchloridy, zvláštní balení

ECOSAL-AL 303
rafinační preparát pro odplynění a čištění taveniny Al a slitin Al, uvolňující chlor, základ - anorganické doppelchloridy, zvláštní balení, koncentrovanější

ECOSAL-AL 310
rafinační tablety pro odplynění a čištění taveniny Al a slitin Al, uvolňující chlor, základ - hexachloretan (HCE), nízko koncentrovaný (*)

ECOSAL-AL 313
rafinační tablety pro odplynění a čištění taveniny Al a slitin Al, uvolňující chlor, základ - hexachloretan (HCE), středně koncentrovaný (*)

ECOSAL-AL 320
rafinační tablety pro odplynění a čištění taveniny Al-Si slitin pro tlakové lití, uvolňující dusík

ECOSAL-AL 340
zjemňující tablety pro zjemnozrnění AlSi a AlMg slitin na bázi solí obsahujících titan-bor

ECOSAL-AL 341 zjemňující tablety pro zjemnozrnění AlSi a AlMg slitin na bázi solí obsahujících titan-bor, silněji působící

ECOSAL-AL 350
zjemňující tablety pro zjemnozrnění nadeutektických AlSi slitin, uvolňujících fosfor

ECOSAL-AL 351
kovový granulát pro zjemnozrnění nadeutektických AlSi slitin v Al tubách na bázi metalických fosforových vazeb

ECOSAL-AL 360
exotermické zušlechťovací tablety pro zušlechtění AlSi slitin, uvolňující sodík

ECOSAL-AL 361
exotermické zušlechťovací tablety pro zušlechtění AlSi slitin, také pro nížší teploty, uvolňující sodík

ECOSAL-AL 363
perma-tablety k udržování zušlechťovacího účinku u AlSi slitin, uvolňující sodík

ECOSAL-AL 380
naplyňovací tablety pro naplyňování taveniny u AlSi slitin pro kokilové lití

ECOSAL-AL 381
naplyňovací tablety pro naplyňování taveniny u AlSi slitin pro kokilové lití, koncentrovanější s posíleným rafinačním účinkem

ECOSAL-MG 390 zjemňující tablety pro zjemnozrnění taveniny u Mg a Mg slitin bez organických a anorganických sloučenin obsahujících chlor.

(*) ECOSAL-AL 310 a ECOSAL AL-313 obsahují hexachloretan. Tyto produkty budou v roce 2001 z výrobního programu vyřazeny. Alternativní produkty obsahují jako účinnou látku anorganické doppelchloridy.


Skupina 4

Krycí, čistící a eliminační prostředky pro Cu a Cu slitiny, také pro bílé kovy jako zinek, cín, olovo a jejich slitiny, prášky

ECOSAL-CU 400
Krycí, čistící a eliminační prostředky pro mosaz, neutrální

ECOSAL-CU 401
Krycí, čistící a eliminační prostředky pro mosaz, se silnějším čistícím účinkem

ECOSAL-CU 420
Krycí, čistící a eliminační prostředky pro Al - bronz

ECOSAL-CU 440
Krycí, čistící a eliminační prostředky pro červený kov a bronz

ECOSAL-CU 460
Krycí granulát na bázi uhlíku

ECOSAL-CU 470
struskotvorný prostředek pro Cu-slitiny k zahuštění tekutých strusek

ECOSAL-ZN 481
Krycí, čistící a eliminační prostředky pro Zn a Zn-slitiny

ECOSAL-ZN 481
Krycí, čistící a eliminační prostředky pro Sn a Sn-slitiny

ECOSAL-ZN 481
Krycí, čistící a eliminační prostředky pro Pb a Pb-slitiny

Varianty a produkty dle zvláštních požadavků dle osobní dohody.


Skupina 5

Tavicí preparáty pro speciální použití pro Cu a Cu slitiny - prášky v pytlích a zvláštní balení

ECOSAL-CU 500
Krycí, odlučovací a mazací prostředky pro vertikální lití mosazi, standart

ECOSAL-CU 501
Krycí, odlučovací a mazací prostředky pro vertikální lití mosazi, nízko tavitelné

ECOSAL-CU 503
Krycí, odlučovací a mazací prostředky pro vertikální lití mědi

ECOSAL-CU 510
rafinační tablety k čištění a odplynění mědi a Cu-slitin

ECOSAL-CU 520
speciální odsiřovací preparát při tavení Cu-slitin

ECOSAL-CU 530
speciální preparát ke snížení obsahu Al při tavení Cu-slitin

ECOSAL-CU 540
speciální preparát ke snížení obsahu Si při tavení Cu-slitin

ECOSAL-CU 550
speciální preparát ke snížení obsahu Fe při tavení Cu-slitin

ECOSAL-CU 560
zjemňovací prostředek pro mosaz, prášek v tubách

ECOSAL-CU 580
metalické desoxidační prostředky Cu-P předslitina CuP10 pro Cu, bronzy, červený kov

ECOSAL-CU 581
metalické desoxidační prostředky Cu-P předslitina CuP15 pro Cu, bronzy, červený kov

ECOSAL-CU 590
exotermický izolující krycí prostředek pro Cu a Cu slitiny (lunkrový prášek).


Skupina 6

Legovací prostředky k legování Al a Al slitiny (granulat, brikety, tablety ve zvláštním balení) s Al, nebo solemi.

ECOMET-FE 75
Fe - legující prostředek
se 75 % vysoce čistého Fe k nalegování Fe v Al taveninách, standartně 1,33 kg

ECOMET-MN 75
Mn - legující prostředek
se 75 % vysoce čistého Mn k nalegování Mn v Al taveninách, standartně 1,33 kg

ECOMET-CU 75
Cu - legující prostředek
se 75 % vysoce čistého Cu k nalegování Cu v Al taveninách, standartně 1,33 kg

ECOMET-NI 75
Ni - legující prostředek
se 75 % vysoce čistého Ni k nalegování Ni v Al taveninách, standartně 1,33 kg

ECOMET-CR 75
Cr - legující prostředek
se 75 % vysoce čistého Cr k nalegování Cr v Al taveninách, standartně 1,33 kg

ECOMET-SI 75
Si - legující prostředek
se 75 % vysoce čistého Si k nalegování Si v Al taveninách, standartně 0,666 kg

ECOMET-TI 75
Ti - legující prostředek
se 75 % vysoce čistého Ti k nalegování Ti v Al taveninách, standartně 0,666 kg

Jiné legovací prostředky (80%) nebo odlišnosti v balení dle osobní dohody.

Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.