Language ČeskyEnglish
 

Zinkové odlitky

"TEKCAST" - technologie odstředivého lití do teksilových forem

SERVIS SLUŽEBZinkové odlitky

Netradiční technologie odstředivého lití nabízí vyšší kvalitu v oblasti pevnosti materiálů, přesnosti odlitků a lepší reprodukci detailu a reliéfu u odlitků z komerčních slitin zinku.

Princip technologie je založený na otisku modelu odlitku (případně zvětšeného o přídavky na smrštění vlivem chladnutí taveniny) do formovací hmoty TEKSIL a její vulkanizaci.

Výhodou technologie jsou nesrovnatelně nižší ekonomické náklady na výrobu součástí, vyráběných jinak tlakovým litím do kovových forem, nebo třískovým obráběním, velká úspora času a práce. Cesta od modelu k odlitku trvá řádově několik hodin.

Model, jeho odpovídající provedení a povrchová kvalita, je nezbytnou podmínkou pro dosažení maximální životnosti forem a požadované kvality odlitků. Pořídit model lze jednak výrobou třískovým obráběním a vyleštěním jeho povrchu (pro odlitky strojně - technologického a konstrukčního charakteru nejlépe ze slitin hliníku nebo mosazi, ale i z oceli), nebo výrobou třískovým obráběním na frézovacím plotru v součinnosti s grafickým PC-programem (pro odlitky dekorativního charakteru s reliéfem ze speciálního plastu), nebo lze jako model použít originální součást z odpovídajícího materiálu, pokud to technologické podmínky výroby odlitků dovolí.

Forma z TEKSIL-ové pryže (na bázi silikonu) umožňuje výrobu odlitků v odpovídající přesnosti, pevnosti, kvalitě detailu a povrchu, při její relativně dlouhodobé, ale omezené životnosti. Velikostí vulkanizéru a rámů pro výrobu forem jsou dány maximální rozměry odlitků a jejich hmotnost (100 x 200 mm, výška do 65 mm, do 1,5 kg). Životnost formy je dána složitostí tvaru odlitku, jeho velikostí, vyjímatelností z dutiny formy a souvisejícími vlivy technologického procesu (10 - 200 licích cyklů = 10 - 4.000 ks odlitků / 1 formu).

Odlitek je ve standardním provedení vyroben z komerční zinkové slitiny Z 430 (ZnAl4Cu3 - ČSN 42 3562), je odpovídajícím způsobem rozměrově přesný, povrchově čistý a kvalitní. Mechanické vlastnosti - pevnost v tahu Rm - 215 MPa, tažnost A5 - 0,5 až 2%, nejnižší tvrdost podle Brinella - 90 HB, mez kluzu Rp - inf. 170 až 200 MPa, měrná váha - 6,9 g/mm2. Je možné realizovat nerozebíratelné spojení odlitku s komponentem z jiného kovu - např. zástřik s pouzdrem z mosazi, šroubem, čepem, oskou z oceli aj. Po odlití a zchládnutí odlitků se tyto strojně (příp. ručně) apretují - vtok, dělící rovina (příp. defekt detailu). Finalizace povrchu odlitků se provádí technologií vibračního omílání odlitků v technologickém zařízení s náplní keramických tělísek, vody a saponátu.

Povrchová úprava (pokud ji odlitek vyžaduje) je možná buď galvanickým pokovováním odlitků hromadnou (bubnovou), nebo kusovou (závěsnou) metodou, v širokém spektru možností provedení, nebo např. elektro-statickým nanesením práškové barvy s následným vytvrzením vrstvy prášku ve vypalovací peci, taktéž v širokém spektru možností provedení.

Zinkové odlitky

Možnosti technologie zahrnují výrobu odlitků charakteru strojních součástí (spojovací a montážní díly, technologické a strojní prvky, pouzdra, krabičky, skelety, kliky, páky,držáky,věšáky, klíče, ovládací prvky aj.), charakteru reklamních, propagačních, bižuterních a dárkových předmětů (přívěsky, medaile, plakety, štítky, spony, přezky, sošky a figurky aj.). V oblasti výroby prototypu lze při nízkých nákladech a krátkém čase ověřit funkci, pevnost, design a povrchovou kvalitu odlitků prototypové série.

Cena odlitku lze orientačně vyjádřit hodnotou 300 - 500,- Kč/kg. Pro sériové zakázky se stanovuje cena kusová na podkladech realizace zkušební série a výroby vzorkových odlitků.

Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.