Language ČeskyEnglish
 

"GALATEK" - technologie elektrostatického nanášení práškových barev

SERVIS SLUŽEB

Lakovna

Technologie je určena pro povrchovou úpravu dílců nanášením práškových plastů s následným  vytvrzením vzniklé vrstvy ve vypalovací peci. Povrchově upravovat lze menší a středně velké díly a to všemi druhy práškových barev.

Základními výrobními prvky technologie jsou:

Výhody technologie se nejvíce projevují v oblasti ekologie - pracoviště splňuje veškeré hygienické požadavky a technologicky představuje provoz s nejvyšším stupněm ochrany životního prostředí. Práškové barvy jsou plnohodnotnou náhradou klasických nátěrových hmot v celém spektru možností jejich použití, splňují však vyšší požadavky na kvalitu a efekt povrchů a celkový design lakovaných dílů. Některé typy práškových barev dokonce splňují hygienické podmínky pro styk s pitnou vodou a potravinami, včetně podmínek pro povrchovou úpravu dětských hraček, sanitární techniky atd. Nespornou výhodou je bezesporu i velmi široké spektrum práškových barev co do odstínu, provedení a použití.

Prášková barva (plast) je na trh dodávána v širokém sortimentu od tuzemských i zahraničních výrobců. Paleta barev a odstínů (RAL) je doplněna prášky speciálními - transparentními, reflexními, metalickými, efektními, jemně i hrubě strukturními, kladívkovými, matnými, lesklými aj. Z pohledu použití jsou práškové barvy vyráběny v provedení epoxidové (pro vnitřní použití - interiérové), epoxi-polyesterové (pro běžné použití) a polyesterové (pro venkovní použití). Z hlediska mechanických vlastností jsou prášky více či méně odolné mechanickým vlivům, styku s agresivním prostředím, korozi atd.
Práškové barvy jsou vlastně homogenní práškovité směsi epoxidových a polyesterových pryskyřic, pevných tvrdidel, plnidel, aditiv a pigmentů.

Předúprava dílů před nanášením prášků je důležitou podmínkou k dosažení dobré kvality povrchové vrstvy. Díly musí být zbaveny veškerých stop koroze, sterých nátěrů, okují, pylin a mastnoty. Proto je zapotřebí tyto díly vyrábět z kvalitních materiálů, dodržovat stanovené podmínky pro manipulaci s nimi. Kvalitní technologický proces odmaštění zaručí vysokou kvalitu povrchové úpravy. Pokud to ale díly z hlediska kvality jejich povrchu před procesem odmašťování vyžadují, je potřeba tyto mechanicky očistit - otryskáním, opískováním, obroušením, okartáčování, setřením molitanem a ofukem tlakovým vzduchem.

Nanášení práškových barev je prováděno buď kusově, nebo v sériově v přípravcích. Stejně tak vozíky s napráškovanými díly se před zavezením do prostoru pece plní buď jednotlivými díly, nebo celými sériemi dílů v přípravcích. Samozřejmě, pokud lze a vyplatí se zakázku realizovat pomocí přípravků, zvyšuje se takto produktivita práce a objem produkce v časovém cyklu, snižuje se tzv. prostřik (prášek, který neulpí na lakovaném dílu, ale je zachycen ve filtračním systému), což má pozitivní vliv na cenu povrchové úpravy.

Cena povrchové úpravy je aplikována buď v hodinové režijní sazbě 270,- Kč/hod + materiál, a pokud je to možné, stanoví se na základě ověřovací série cena kusová.

Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.