Language ČeskyEnglish
 

Registrace REACH

Registrace REACH

Plná registrace, tj. dossier na oxid hlinitý (Al2O3, Aluminium Oxide), Submission Report - PR986402-08, Registrační číslo: 01-211952924835-0118

Naše společnost KVS EKODIVIZE a.s. úspěšně splnila všechny požadavky plynoucí z nařízení REACH, jehož 1. vlna byla ukončena dne 30. 11. 2010. Ke dni 30. listopadu 2010 vypršela 1. lhůta pro registraci chemických látek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 (REACH). Tento den byl prvním závazným termínem pro registraci látek vyráběných či dovážených v množství nad 1000 t/r. KVS EKODIVIZE a. s. splnila veškeré požadavky plynoucí z 1. vlny registrací a v rámci příslušných  konsorcií úspěšně zaregistrovala oxid hlinitý (Al2O3 -  Registrační číslo: 01-211952924835-0118), který vyrábí v tonáži přesahující 1000 t/r. Oxid hlinitý je výchozí surovina produktů ALCATEN a RECAL. Pro tuto látku byla předložena plná registrace, tj. dossier splňující informační požadavky dle přílohy X nařízení REACH (včetně zprávy o chemické bezpečnosti). Bližší informace včetně nových bezpečnostních listů a registračních čísel zašleme v nejbližší době všem našim zákazníkům.

Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.